Mokymai

Vykdome šiuos formalius mokymus (Turime Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos išduotą licenciją Nr.004039, išdavimo data 2012m. spalio 23d. Reg. Nr.23/3064, vykdyti darbo rinkos profesinio mokymo programas)

 

Programos pavadinimas

Valstybinis kodas

Minimalus išsilavinimas

Trukmė (val.)

Suteikiama kvalifikacija
(įgyjama kompetencija)

Darbdavio, jam atstovaujančio asmens

260086210

Pagrindinis

16

Gali užtikrinti darbuotojų saugą ir sveikatą visais su darbu susijusiais aspektais

Įmonės vadovo, vykdančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas

360086217

Aukštesnysis

66-70

Sugebės užtikrinti darbo santykius ir darbuotojų saugą ir sveikatą, reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą ir galės vykdyti įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas konkrečios ekonominės veiklos rūšies įmonėje

Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto

560086211

Aukštasis 

40-44

Galės dirbti atitinkamos ekonominės veiklos rūšies įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos specialistu

 

Detalesnė informacija ir registracija į mokymus tel.: 8-46-300256

 

 

Vykdome neformalius mokymus

 

Programos pavadinimas

Programa skirta

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų gaisrinės saugos

Mokymo programa skirta įmonių, padalinių vadovams

Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto narių ir darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai

Programa skirta įmonių komitetų nariams ir darbuotojų atstovams.

Padalinių vadovų

Programa skirta nenutolusių nuo įmonės padalinių (esančių tuo pačiu adresu) vadovams. Mokymo programa turi būti suderinta su įmonės vadovu. Mokymai gali būti vykdomi įmonės viduje arba mokymo įstaigoje

Darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus dokumentų projektų rengimas

         krovinių tvarkymas (kėlimas) rankomis

darbas su pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais;

darbas aukštyje;

darbas su įrenginiais, turinčiais nemechanizuotą pastūmą;

remonto ar demontavimo darbai avariniuose statiniuose;

grunto kasyba ir tvirtinimas, kiti darbai prie aukštesnių kaip 1,5 metro šlaitų ir gilesnėse kaip 1,5 metro iškasose;

krovinių kėlimas mechaniniais, iš jų savaeigiais krautuvais, išskyrus potencialiai pavojingus įrenginius;

darbo vietų, kuriose triukšmo poveikio darbuotojui dydis per dieną gali viršyti 85 dBA.

 

 Web dizainas ir programavimas
UAB “Ideju imperija”
UAB “Saugalita” - Visos teises saugomos