Mokymai

 Turime Lietuvos respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos išduotą licenciją Nr. 004039, išdavimo data 2012 m. spalio 23 d. Reg. Nr. 23/3064, vykdyti darbo rinkos profesinio mokymo programas:

  • Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens mokymo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais mokymo programa;
  • Įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos specialisto (III grupės; II ir III grupės bei visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse) mokymo programa; 
  • Darbdavio, darbdaviui atstovaujančio asmens, atliekančio darbuotojo saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas (III grupės; II ir III grupės bei  visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse) mokymo programa;
  • Darbdavio įgalioto asmens, atliekančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas (III grupės; II ir III grupės bei  visų ekonominės veiklos rūšių įmonėse) mokymo programa;

Programos pavadinimas

Programa skirta

Įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų gaisrinės saugos

Mokymo programa skirta įmonių, padalinių vadovams

Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto narių ir darbuotojų atstovų saugai ir sveikatai

Programa skirta įmonių komitetų nariams ir darbuotojų atstovams.

Padalinių vadovų

Programa skirta nenutolusių nuo įmonės padalinių (esančių tuo pačiu adresu) vadovams.

Darbuotojų, dirbančių pavojingus darbus, mokymas

        krovinių tvarkymas (kėlimas) rankomis;

darbas su pavojingomis cheminėmis medžiagomis ir preparatais;


darbas aukštyje;

darbas su įrenginiais, turinčiais nemechanizuotą pastūmą;

remonto ar demontavimo darbai avariniuose statiniuose;

grunto kasyba ir tvirtinimas, kiti darbai prie aukštesnių kaip 1,5 metro šlaitų ir gilesnėse kaip 1,5 metro iškasose;

krovinių kėlimas mechaniniais, iš jų savaeigiais krautuvais, išskyrus potencialiai pavojingus įrenginius;

darbo vietų, kuriose triukšmo poveikio darbuotojui dydis per dieną gali viršyti 85 dBA;


ir kiti mokymai, pagal pavojingų darbų sąrašą.

 


Detalesnė informacija ir registracija į mokymus tel.: 8616-37435.


Web dizainas ir programavimas
UAB “Ideju imperija”
UAB “Saugalita” - Visos teises saugomos