Darbų sauga

UAB „Saugalita“ vykdo Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas
 
UAB :Saugalita“ konsultuoja:
Tiriant nelaimingą atsitikimą
Visais įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, civilinės saugos klausimais;
Darbo teisės, darbo tarybų, kolektyvinių sutarčių sudarymo klausimais;
 
UAB „Saugalita“ rengiama dokumentacija:

·         Darbo tvarkos taisykles
·         Dokumentų pagal Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus laiškus rengimas:
·         darbuotojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo tvarkos modulis
·         nelaimingų atsitikimų prevencijos, organizuojant statybos, remonto bei kitus pavojingus darbus dokumentai (V-122)
·         nelaimingų atsitikimų darbe, susijusių su eismu, prevencijos priemonių diegimo dokumentai (V-150)
·         neblaivumo darbe keliamos rizikos ir su ja susijusių nelaimingų atsitikimų darbe (avarijų) prevencijos priemonių įgyvendinimo dokumentai (V-181)
·         Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos dokumentų rengimas:
·         darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos nuostatai
·         įmonės vadovo, vykdančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, pareigų aprašas
·         darbuotojo, vykdančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, pareiginiai nuostatai (aprašymas)
·         Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto nuostatų rengimas
·         Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas
·         Gaisrinės saugos instrukcijų rengimas
·         Darbuotojų pareiginių nuostatų rengimas
·         Kontingento sąrašo dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų  
·         Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis parinkimo modulis 
·         Darbo tarybų rinkimo modulio parengimas
·         Kolektyvinės sutarties projekto bei kitų susijusių dokumentų parengimas
·         Evakuacinių planų braižymas
·         Transporto judėjimo teritorijoje schemos braižymas
·         Kopėčių, pastolių tikrinimo tvarkos dokumentų rengimas
·         Darbo įrenginių naudojimo instrukcijų rengimas 

Web dizainas ir programavimas
UAB “Ideju imperija”
UAB “Saugalita” - Visos teises saugomos