Darbų sauga

UAB „Saugalita“ vykdo Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas.
 
 
UAB "Saugalita“ konsultuoja:
Tiriant nelaimingą atsitikimą;
Visais įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos, gaisrinės saugos, civilinės saugos klausimais;
Darbo teisės, darbo tarybų sudarymo klausimais.
 
 
UAB „Saugalita“ rengiama dokumentacija:

·         Darbo tvarkos taisyklės;
·         Dokumentų pagal Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus laiškus rengimas;
·         darbuotojų neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nustatymo tvarkos modulis;
·         nelaimingų atsitikimų darbe, susijusių su eismu, prevencijos priemonių diegimo dokumentai;
·         Darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos dokumentų rengimas:
·         darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos nuostatai;
·         įmonės vadovo, vykdančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, pareigų aprašas;
·         darbuotojo, vykdančio darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas, pareiginiai nuostatai (aprašymas);
·         Darbuotojų saugos ir sveikatos komiteto nuostatų rengimas;
·         Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų rengimas;
·         Gaisrinės saugos instrukcijų rengimas;
·         Darbuotojų pareiginių nuostatų rengimas;
·         Kontingento sąrašo dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų parengimas;  
·         Darbuotojų aprūpinimo asmeninėmis apsaugos priemonėmis parinkimo modulis; 
·         Darbo tarybų rinkimo modulio parengimas;
·         Evakuacinių planų braižymas;
·         Transporto judėjimo teritorijoje schemos braižymas;
·         Kopėčių, pastolių tikrinimo tvarkos dokumentų rengimas;
·         Darbo įrenginių naudojimo instrukcijų rengimas. 

Web dizainas ir programavimas
UAB “Ideju imperija”
UAB “Saugalita” - Visos teises saugomos